CŨI COSMETIC được thành lập vào năm 2015
Là đơn vị bán hàng theo mô hình kinh doanh mỹ phẩm Chiết. Ở Cũi, gần như 99% các sản phẩm Skincare chúng mình đều nhận chiết từ các dung tích nhỏ nhất 3ml,5ml